كنكور

5 تا حرف داره كه واسه خلاصه شدن زندگي توش خيلي جا كمه!

(؟؟؟)

واسه خدا نوشت : و خدايي كه در اين نزديكي ست ... !!!!!

دلتنگ نوشت : من ميشمارم همچنان ..... !

پ.ن : آرزوي بهترين ها رو دارم براي تمام بچه هاي كنكوري , ايشالا همه شون موفق باشن